Prihlásiť
 
 

Ďalšie daňové opatrenia v súvislosti s COVID-19 - Lex Corona III

Na dnešnom rokovaní Vlády SR boli schválené ďalšie daňové opatrenia v súvislosti s COVID-19 tzv. Lex Corona III. Vládny návrh zákona, ktorý novelizuje zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z., upravuje opatrenia v oblasti správy daní, dane z motorových vozidiel, dane z príjmov, v oblasti používania registračných pokladníc, v oblasti DPH, spotrebných daní a cla, v oblasti miestneho poplatku za rozvoj, miestnych daní a miestneho poplatku. Návrh zákona je schvaľovaný v skrátenom legislatívnom konaní. Účinnosť zákona dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.
Novela 67 2020_predkladacia_sprava (1)_vláda SR_16042020.pdfNovela 67 2020_predkladacia_sprava (1)_vláda SR_16042020.pdfNovela 67 2020_vlastny material (1)_vláda SR_16042020.pdfNovela 67 2020_vlastny material (1)_vláda SR_16042020.pdf
Novela 67 2020_dovodova osobitna (1)_vláda SR_16042020.pdfNovela 67 2020_dovodova osobitna (1)_vláda SR_16042020.pdfNovela 67 2020_dovodova vseobecna (1)_vláda SR_16042020.pdfNovela 67 2020_dovodova vseobecna (1)_vláda SR_16042020.pdfNovela 67 2020_Stanovisko k bodu c. 12 (1)_vláda SR_16042020.pdfNovela 67 2020_Stanovisko k bodu c. 12 (1)_vláda SR_16042020.pdf

Zdroj: úrad vlády SR


© SKDP 2010