Prihlásiť
 
 

Novely daňových a súvisiacich zákonov zverejnené v Zbierke zákonov SR

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH - Zákon č. 368/2019 Z. z.
Účinnosť: 1. januára 2020
ZZ_2019_368_20200101.pdfZZ_2019_368_20200101.pdf


Novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) - Zákon č. 369/2019
Účinnosť: 1. januára 2020 a 1. januára 2021
ZZ_2019_369_20210101.pdfZZ_2019_369_20210101.pdfZZ_2019_369_20200101.pdfZZ_2019_369_20200101.pdf


Novela zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj - zákon č. 379/2019 Z. z.
Účinnosť: 30. novembra 2019
ZZ_2019_379.pdfZZ_2019_379.pdf


Novela zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja - Zákon č. 362/2019 Z. z.
Účinnosť: 1. decembra 2019 a 1. januára 2020
ZZ_2019_362_20200101.pdfZZ_2019_362_20200101.pdfZZ_2019_362_20191201.pdfZZ_2019_362_20191201.pdf


Vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu - Vyhláška MF SR č. 367/2019 Z. z.
Účinnosť: 1. januára 2020
ZZ_2019_367_20200101.pdfZZ_2019_367_20200101.pdf


Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve - Zákon č. 363/2019 Z. z.
Účinnosť: 31. decembra 2019 a 1. januára 2020
ZZ_2019_363_20191231.pdfZZ_2019_363_20191231.pdfZZ_2019_363_20200101.pdfZZ_2019_363_20200101.pdf


Nepriama novela zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel novelou zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke - Zákon č. 364/2019 Z. z.
Účinnosť: 1. januára 2020 a 1. septembra 2020
ZZ_2019_364_20200101.pdfZZ_2019_364_20200101.pdfZZ_2019_364_20200901.pdfZZ_2019_364_20200901.pdf


Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010