Prihlásiť
 
 

Poslanecký návrh na zavedenie 15 % sadzby dane z príjmov PO v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Magdalény Kuciaňovej, Radovana Baláža, Petra Pamulu a Tibora Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Parlamentná tlač 1346)

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2019/542

Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MF/014709/2019-721
Podnet: § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/542
Dátum začiatku MPK: 15.07.2019
Dátum konca MPK: 23.07.2019
Novelizované predpisy: 595/2003 Z. z. Prevziať pdf
LP 2019 542_1346-vlastny_material (1).docxLP 2019 542_1346-vlastny_material (1).docxLP 2019 542_1346-stanovisko_MFSR (5).pdfLP 2019 542_1346-stanovisko_MFSR (5).pdfLP 2019 542_1346-dovodova (1).docxLP 2019 542_1346-dovodova (1).docxLP 2019 542_Predkladacia sprava (1).docxLP 2019 542_Predkladacia sprava (1).docx

Zdroj: portál Slov- Lex


© SKDP 2010