Prihlásiť
 
 

Novely daňových a súvisiacich zákonov na programe októbrovej schôdze NR SR

Začiatok schôdze NR SR 15. októbra 2019

Vládne novely daňových a súvisiacich zákonov:

- Novela zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja (II. čítanie),

- Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH (II. čítanie),

- Novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), ktorým sa upravujú aj zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a SKDP, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a zákon č. 289/2008 Zb. o používaní ERP (II. čítanie),

- Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (II. čítanie),

- Novela zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorou sa upravuje aj zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel (II. čítanie),

- Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku, ktorým sa upravuje aj zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) (II. čítanie)

- Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktorým sa upravujú aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 431/2004 Z. z. o účtovníctve a zákon č. 455/1991 Zb. živnostenský zákon.

Poslanecké novely:

- Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorou sa zavádza kratšia doba odpisovania budov slúžiacich v prevažnej miere na ubytovanie vlastných zamestnancov a oslobodenie nepeňažného príjmu zamestnancov,

- Novela zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj (II. čítanie).


© SKDP 2010