Prihlásiť
 
 

Novela Obchodného zákonníka zverejnená v Zbierke zákonov SR

Zákon č. 390/2019 Z. z. zverejnený v Zbierke zákonov SR dňa 21. novembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ktorým sa menia a dopĺňajú aj niektoré daňové a súvisiace zákony:

- v čl. IV zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
- v čl. XI zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
- v čl. XII zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
- v čl. XIII zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
- v čl. XIV zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
- v čl. XVI zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Účinnosť zákona: 1. januára 2020 a 1. októbra 2020

ZZ_2019_390_20200101.pdfZZ_2019_390_20200101.pdfZZ_2019_390_20201001.pdfZZ_2019_390_20201001.pdf
Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010