Prihlásiť
 
 

FR SR - Nová informácia


V databáze usmernenia a pokyny pribudla nová informácia:

Informácia o podmienkach nazerania do spisu
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „daňový poriadok“) upravuje v § 23 možnosť nazerania do spisu v súvislosti s daňovými povinnosťami. čítaj viac...


© SKDP 2010