Prihlásiť
 
 

MPK k smernici EÚ - odklad lehôt pri výmene informácií v oblasti daní v dôsledku COVID-19

COM(2020)197 Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ s cieľom riešiť naliehavú potrebu odkladu určitých lehôt na podávanie a výmenu informácií v oblasti daní v dôsledku pandémie COVID-19

Cieľom predloženého návrhu smernice je umožniť členským štátom odklad určitých lehôt na podávanie a výmenu informácií v oblasti daní vyplývajúcich zo smernice o administratívnej spolupráci s ohľadom na dôsledky pandémie COVID-19.

V smernici sa navrhujú zmeny lehôt na podávanie a výmenu informácií podľa smernice o administratívnej spolupráci, konkrétne pokiaľ ide o informácie o finančných účtoch, ako sa stanovuje v smernici Rady 2014/107/EÚ (tzv. DAC2) a cezhraničné opatrenia podliehajúce oznamovaniu, ako sa stanovuje v smernici Rady (EÚ) 2018/822 (tzv. DAC6).

Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)197
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba urýchleného prijatia európskej legislatívy v dôsledku mimoriadnych okolností spôsobených pandémiou COVID-19. Proces schvaľovania je zrýchlený aj na úrovni EÚ.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/175
Dátum začiatku MPK: 25.05.2020
Dátum konca MPK: 29.05.2020
LPEU 2020 175_riadne_predbezne_stanovisko_posun-lehot-DAC2-a-DAC6_MPK (1).rtfLPEU 2020 175_riadne_predbezne_stanovisko_posun-lehot-DAC2-a-DAC6_MPK (1).rtfLPEU 2020 175_predkladacia-sprava (7).docxLPEU 2020 175_predkladacia-sprava (7).docxLPEU 2020 175_5_EN_ACT_part1_v2 (1).docxLPEU 2020 175_5_EN_ACT_part1_v2 (1).docxLPEU 2020 175_5_EN_ACT_part1_v2 (1).pdfLPEU 2020 175_5_EN_ACT_part1_v2 (1).pdf

LPEU 2020 175_5_SK_ACT_part1_v2 (1).docxLPEU 2020 175_5_SK_ACT_part1_v2 (1).docxLPEU 2020 175_5_SK_ACT_part1_v2 (1).pdfLPEU 2020 175_5_SK_ACT_part1_v2 (1).pdf

Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010