Prihlásiť
 
 

FS - nové informácie

Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky dňa 4. apríla 2019 schválila zákon č. 88/2019 Z. z., ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Tento zákon nadobúda účinnosť 9. apríla 2019. 

Aktuálne znenie zákona č. 595/2003 Z. z. o Dani z príjmov v znení zákona č. 88/2019 Z. z.

Informácia k zákonu č. 88/2019 Z. z., ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Informácia k platnosti a účinnosti Colného kódexu Únie a súvisiacich predpisov od 1. mája 2016 – aktuálne znenia 


V záložke E-kasa nájdete nové:

- Informácia pre taxikárov používajúcich virtuálnu registračnú pokladnicu - úprava 16.4.2019

- Aktualizované otázky a odpovede týkajúce sa používania pokladnice e-kasa klient

- Informáciu pre taxikárov používajúcich VRP

- Metodický pokyn k postupu pri zrušení daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice podľa § 15 ods. 6 písm. c) a podľa § 18ce ods. 5 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP

- Spôsob elektronického podávania žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient (VRP/ORP) cez portál finančnej správy - Informácia je určená pre podnikateľov, ktorí žiadajú o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient

© SKDP 2010