Prihlásiť
 
 

Nové sumy stravného

Dňa 19. júna 2019 vyšlo v zbierke zákonov SR opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného.

Sumy stravného pre časové pásma sú

    a) 5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
    b) 7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

© SKDP 2010