Prihlásiť
 
 

Vládny návrh novely zákona o sociálnom poistení schválený v parlamente

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novelou sa majú odpustiť povinnosti zaplatiť poistné zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) za apríl 2020, prípadne za ďalšie obdobie, ktoré však môže byť ustanovené vládnym nariadením.

Poistné, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odviesť v pôvodných termínoch splatnosti.

Má sa to týkať zamestnávateľov alebo povinne poistených SZČO, ktorí mali v apríli 2020 najmenej na 15 dní uzatvorené prevádzky napr. na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2777/2020 z 29. marca 2020.

Obdobne sa novelizuje aj zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Novelou zákona č. 5/2004 Z. z. sa má rozšíriť okruh žiadateľov o príspevok v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest.
NRSR 65_Schválené znenie zákona .docxNRSR 65_Schválené znenie zákona .docx
65-vlastný materiál_návrh zákona.docx65-vlastný materiál_návrh zákona.docx65-dôvodová správa _vÅ¡eobecná (1).docx65-dôvodová správa _vÅ¡eobecná (1).docx65-dôvodová správa_osobitná (3).docx65-dôvodová správa_osobitná (3).docx65_Spoločná správa VSV .docx65_Spoločná správa VSV .docx65_pozmenujúci návrh_Katarína Hatráková II (1).pdf65_pozmenujúci návrh_Katarína Hatráková II (1).pdf

Zdroj: NR SR


© SKDP 2010