Prihlásiť
 
 

Novela zákona o cestovných náhradách zverejnená v MPK

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2024/130

Typ materiálu:Zákon
Súvisiaci proces:Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť:Odmena za prácu
Kolektívne pracovno-právne vzťahy
Cestovné náhrady
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo:19457/2024-M_OdVPA
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2024
Zodpovedná inštitúcia:MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Tomáš, Erik, Mgr.
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené MPK:Nie
Posledná zmena:22.03.2024
Číslo legislatívneho procesu:LP/2024/130
Dátum začiatku MPK:22.03.2024
Dátum konca MPK:15.04.2024

Novelou zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (čl. III zverejneného legislatívneho návrhu) sa má spresniť právna úprava používania cestného motorového vozidla zamestnanca na pracovnej ceste, pokiaľ ide o preukázanie a úhradu výdavkov, ktoré sa týkajú pohonných látok a zaviesť osobitné pravidlá pre elektrovozidlá a plug-in hybridné vozidlá.

V súvislosti s úpravou týkajúcou sa určenia súm stravného a súm základnej náhrady za používanie vozidla navrhuje sa podobne ako pri sume minimálnej mzdy a súm minimálnych mzdových nárokov, aby ministerstvo financií sumy náhrad určené zákonom len oznamovalo v Zbierke zákonov SR, a aby účinnosť zmien bola oznamovaná k presne určenému dátumu odo dňa splnenia podmienok na ich zvýšenie.

ZZ_2002_283_cestovne-nahrady.docxZZ_2002_283_cestovne-nahrady.docxLP 2024 130_analyza_podnikatelske_prostredie.docxLP 2024 130_analyza_podnikatelske_prostredie.docxLP 2024 130_dovodova_sprava_vseobecna.docxLP 2024 130_dovodova_sprava_vseobecna.docxLP 2024 130_vlastny-material.docxLP 2024 130_vlastny-material.docxLP 2024 130_dovodova_sprava_osobitna.docxLP 2024 130_dovodova_sprava_osobitna.docxLP 2024 130_Predkladacia sprava.docxLP 2024 130_Predkladacia sprava.docx


Členovia SKDP môžu zaslať podnety a pripomienky k zverejnenému legislatívnemu návrhu na sprava_databaz@skdp.sk najneskôr do 11. apríla 2024.

Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010