Prihlásiť
 
 

Nové informácie - FR SR

V databáze usmernenia a pokyny pribudla nasledujúca informácia:

Informácia k plateniu dane z príjmov z podaného daňového priznania za rok 2017
Čísla účtov, na ktoré sa platí daň platobná inštrukcia pre platby zo zahraničia, lehoty na platenie dane z príjmov čítaj viac...

Informácia k oznámeniu o schválení účtovnej závierky od 1.1.2018
Ak účtovná jednotka uložila do registra účtovných závierok (ďalej len „RÚZ“) neschválenú účtovnú závierku, ukladá do RÚZ oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky na vzore tlačiva, ktoré vydalo MF SR (Opatrenie MF SR č. MF/22497/2014-74).
Zákonom č. 275/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) 
došlo k zmene lehoty na podanie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky. čítaj viac...


© SKDP 2010