Prihlásiť
 
 

Novely zákona o dani z príjmov zverejnené na medzirezortné pripomienkovanie

Návrh skupiny poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o poskytovaní služby starostlivosti o deti v detských skupinách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 572)

Navrhovaná účinnosť: 1. novembra 2021

Typ materiálu:Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť:Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo:24718/2021-M_OPVA
Podnet:na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia:MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Krajniak, Milan, Bc.
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené MPK:Nie
Posledná zmena:11.08.2021
Číslo legislatívneho procesu:LP/2021/436
Dátum začiatku MPK:10.08.2021
Dátum konca MPK:18.08.2021

Dôvodová správa k návrhu v článku III, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov:

K bodom 1 a 2:

Navrhuje sa oslobodiť činnosti vykonávané pri poskytovaní starostlivosti o deti v detských skupinách od povinnosti platiť daň z nepeňažného príjmu. Rovnako sa navrhuje, aby výdavky, ktoré poskytovateľ vynaloží, boli uznané na účely daňových výdavkov. Toto opatrenie má za cieľ najmä stimulovať zamestnávateľov, aby túto službu prevádzkovali.

LP 2021 436_Predkladacia sprava (18).docxLP 2021 436_Predkladacia sprava (18).docx572-stanovisko_fin (1).pdf572-stanovisko_fin (1).pdfLP 2021 436_dovodova-osobitna.docxLP 2021 436_dovodova-osobitna.docxLP 2021 436_dovodova-vseobecna.docxLP 2021 436_dovodova-vseobecna.docxLP 2021 436_vlastny-material (6).docxLP 2021 436_vlastny-material (6).docx

Daňoví poradcovia môžu posielať pripomienky na metodika@skdp.sk alebo sprava_databaz@skdp.sk do pondelka 16. augusta 2021.


Návrh zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Navrhovaná účinnosť: 1. januára 2022 s posunutou účinnosťou niektorých ustanovení od 1. januára 2023 a 1. januára 2024

Typ materiálu:Zákon
Legislatívna oblasť:Správne právo
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo:S19579-2021-OL
Podnet:iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia:MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Lengvarský, Vladimír
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené MPK:Nie
Posledná zmena:11.08.2021
Číslo legislatívneho procesu:LP/2021/437
Dátum začiatku MPK:10.08.2021
Dátum konca MPK:30.08.2021

LP 2021 437_dovodova_osobitna_7_8_final (1).docxLP 2021 437_dovodova_osobitna_7_8_final (1).docxLP 2021 437_dovodova_vseobecna.docxLP 2021 437_dovodova_vseobecna.docxLP 2021 437_vlastnymat_6_8_final (1).docxLP 2021 437_vlastnymat_6_8_final (1).docxLP 2021 437_Predkladacia sprava (21).docxLP 2021 437_Predkladacia sprava (21).docx

Dôvodová správa k článku III, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov:

Dochádza k presunu ustanovení týkajúcich sa úpravy čakacích zoznamov do nového odseku. Súčasťou presúvaných ustanovení je aj § 6 ods. 9, na ktorý odkazuje § 20 ods. 16 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 595/2003 Z. z.“) pri daňovej uznateľnosti tvorby technických rezerv zdravotných poisťovní, z tohto dôvodu sa upravuje poznámka pod čiarou.

Daňoví poradcovia môžu posielať pripomienky na metodika@skdp.sk alebo sprava_databaz@skdp.sk do pondelka 26. augusta 2021.Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010