Prihlásiť
 
 

Národná účtovná rada


Bratislava, 5. októbra 2023


Slovenská komora audítorov (SKAU) ako nezávislá samosprávna stavovská organizácia; Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) ako nezávislá samosprávna stavovská organizácia a Ekonomická univerzita v Bratislave (EU BA) ako verejnoprávna inštitúcia, dlhodobo pôsobia v oblasti účtovníctva, daní a poplatkov si vás týmto dovoľujú informovať o nasledovnom:

Dlhodobým spoločným záujmom a cieľom všetkých troch subjektov je všeobecné zvyšovanie odbornosti, prehľadnosti, jednoznačnosti, právnej istoty, predvídateľnosti a informovanosti verejnosti v týchto oblastiach. Za týmto účelom sme sa rozhodli zhromažďovať informácie o problémoch v praxi v oblasti účtovníctva, daní, ku ktorým máme ambíciu na základe ich identifikácie, opisu, analýz a navrhovaných riešení následne zaujímať odborné nezáväzné stanoviská.

To bol aj dôvod, prečo sme podpísali dňa 26. septembra 2023 spoločné Memorandum o spolupráci. Jeho cieľom je vytvorenie odbornej pracovnej skupiny s názvom Národná účtovná rada, priebežne koordinujúcej realizáciu stanovených prác a organizujúcej pravidelné stretnutia. Ich obsahom by malo byť prehĺbenie vzájomnej spolupráce pri tvorbe spoločných stanovísk, postupov, materiálov, legislatívnych návrhov v oblasti účtovníctva a daní.

Zároveň veríme, že naše poznatky, navrhované riešenia, vysokoodborné znalosti slovenskej a aj európskej problematiky účtovníctva a daní budú následne využité v prospech slovenskej verejnosti, podnikateľskej sféry, samospráv a spoločnosti ako takej, či ako pracovné podklady/podnety na zmenu a úpravu legislatívy.

Prvé výstupy by mali byť pripravené v priebehu budúceho mesiaca a tešíme sa, keď Vám ich budeme môcť predstaviť. Zároveň budeme vďační, keď nám pošlete svoje podnety (na adresu sprava_databaz@skdp.sk)

Show details for Memorandum o spolupráci a fotogalériaMemorandum o spolupráci a fotogaléria
Hide details for 1. výstupy Národnej účtovnej rady - november 20231. výstupy Národnej účtovnej rady - november 2023

K účtovaniu PHM pri elektromobiloch

k oceňovaniu nevyhradeného ložiska nerastných surovín v účtovníctve a na účely zákona o dani z príjmov


Show details for V médiách:V médiách:

Národná účtovná rada - memorandum o spolupráci


© SKDP 2010