Prihlásiť
 
 

Daňové zákony schvaľované v NR SR

Zákony v oblasti daní schvaľované v NR SR:

  • Návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Navrhovaná účinnosť: 15.10.2021 a 1.07.2022
611-dovodova_osobitna.docx611-dovodova_osobitna.docx611-dovodova_vseobecna.docx611-dovodova_vseobecna.docx611-paragrafove_znenie (2).docx611-paragrafove_znenie (2).docx
  • Návrh novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novelizované zákony: zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok)
Navrhovaná účinnosť: 1.01. a 1.04.2022 a 1.04.2024
615-dovodova (1).docx615-dovodova (1).docx615-paragrafove_znenie (1).docx615-paragrafove_znenie (1).docx
  • Návrh novely zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novelizované zákony: zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z príjmov
Navrhovaná účinnosť: 1.11.2021
556-konsolidovane_znenie_cl.III-zakona_c.222-2004.docx556-konsolidovane_znenie_cl.III-zakona_c.222-2004.docx556-dovodova_osobitna (1).docx556-dovodova_osobitna (1).docx556-dovodova_vseobecna (1).docx556-dovodova_vseobecna (1).docx556-paragrafove_znenie (4).docx556-paragrafove_znenie (4).docx
  • Poslanecký návrh novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novelizované zákony: zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančné správe
Navrhovaná účinnosť: 1.01.2022
584_dovodova.docx584_dovodova.docx584_paragrafove_znenie.docx584_paragrafove_znenie.docx584_Stanovisko_MFSR.pdf584_Stanovisko_MFSR.pdf
  • Poslanecký návrh nového zákona o podpore štátneho nájomného bývania
Novelizované zákony: zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH
Navrhovaná účinnosť: 1.12.2021
619-paragrafove_znenie (1).docx619-paragrafove_znenie (1).docx619-dovodova (1).docx619-dovodova (1).docx619-stanovisko_fin.pdf619-stanovisko_fin.pdf

Zdroj: NR SR

© SKDP 2010