Prihlásiť
 
 

Suma minimálnej mzdy na rok 2020 zverejnená v Zbierke zákonov

ZZ_2019_324.pdfZZ_2019_324.pdf

Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010