Prihlásiť
 
 

Seminár "Pranie špinavých peňazí (pri raňajkách)"

Obsah seminára:
- postavenie finančnej spravodajskej jednotky (ďalej len "FSJ")
- zaradenie daňových poradcov podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len " zákon č. 297/2008 Z.z."),
- cieľ opatrení,
- základné povinnosti daňových poradcov ,
- osobitné ustanovenie o daňových poradcoch,
- indikátory rozpoznania neobvyklých obchodných operácii (ďalej len "NOO") u daňových poradcov,
- najčastejšie sa vyskytujúce neplnenie povinností podľa zákona č. 297/2008 Z.z. zistené u daňových poradcov,
- diskusia


Lektori:
Ing. Anna Vrbovská, starší referent špecialista na FSJ, Národnej kriminálnej agentúre, Prezídia PZ - 12 r. pracuje na oddelení kontroly povinných osôb.
Ing. Ivan Lukáč, starší referent špecialista na FSJ, Národnej kriminálnej agentúre, Prezídia PZ - 10 r. pracoval na oddelení NOO, 1 r. je na oddelení kontroly povinných osôb.
Lektori sa zameriavajú hlavne na kontroly u povinných osôb, pri nesplnení povinností vedú správne konanie, prijímajú, evidujú a vyhodnocujú NOO. V súčasnej dobe sa v spolupráci so Svetovou bankou venujú národnému hodnoteniu rizík. Ing. Vrbovská je vedúca tímu za celý nefinančný sektor a Ing. Lukáč je vedúci tímu za bankový sektor.


Termín seminára: 25.4.2017
Uzávierka prihlášok: 20.4.2017
Počet miest je limitovaný.


Podrobnejšie informácie, ako aj prihlášku môžete nájsť na našom
e-shope.


© SKDP 2010