Prihlásiť
 
 

BLOG: Prečo treba vedieť o daniach viac?

Prečo treba vedieť o daniach viac

autor: Rudolf Marec - daňový poradca

Aj preto, aby jedni svojimi rozhodnutiami nepáchali škody a krivdy a tí druhí sa zas vedeli orientovať a účinne brániť. Povedané veľmi zjednodušene, ale v realite to skutočne takto nejako funguje a navyše v našich končinách sa jedná o špecifický, historický aj generačný problém.

Predchádzajúce spoločenské zriadenie nijakým spôsobom nemotivovalo bežných ľudí zaujímať sa o dane – štát všetko zariadil, výnimkou bola hádam len takzvaná oslovská daň . No a ekonómovia pracovali s daňami vtedy skôr ako s účtovnou, či štatistickou kategóriou. Postupne však objavujeme čo všetko dane dokážu regulovať, usmerňovať, riadiť, motivovať, ale aj deformovať a likvidovať – aký veľmi účinný ekonomický nástroj dane sú, ale žiaľ, niekedy aj v nepovolaných rukách.

No a tak to už v živote chodí, že niekedy je veľmi ťažko odlíšiť nevedomosť a neschopnosť od úmyslu a bezohľadného kalkulu. Tých „dobrých“ úmyslov a nápadov v ostatnej dobe akosi pribúda a zrejme pribúdať ešte bude, až začína obava, či to je ešte únosné a či to už nie sú nepatričné žarty. Aj bez poradcov musí byť predsa tým jedným jasné, aké dopady budú mať ich zlepšováky na všetkých dotknutých a kto tie nápady a drahé experimenty nakoniec zaplatí.

Dosť nešťastne sa naďalej zavádzajú rôzne dodatočné dane, odvody a postihy, ktorých dôsledky tu jasne vidíme a nevieme sa stále poučiť. Bolo by naozaj naivné myslieť si, že napríklad novozavedenú daň z poistenia zaplatia poisťovne zo svojho zisku bez toho, aby ju nezakalkulovali do poistného alebo že zahraničné obchodné reťazce neurobia to isté pri akomsi dodatočnom odvode z tržieb. Prečo až európske inštitúcie musia niekedy schladzovať naše nemiestne miestne nadšenie a ťaženie proti niečomu a niekomu?

Tí druhí sú v otázkach daní spravidla oveľa obozretnejší a zodpovednejší, pretože sa jedná na rozdiel od tých jedných o ich vlastné peniaze. Zodpovednosť za svoje rozhodnutia, rodiny a prípadné riziká znášajú v plnej miere sami. Tie takmer tri desaťročia od zmeny zriadenia ich už v tom celkom vycepovali, ale je to ešte stále málo na aspoň priblíženie sa k daňovej gramotnosti a uvedomelosti občanov vyspelých krajín.

Málo si ešte uvedomujeme, že práve to je kľúč k poznaniu ekonomickej, ale aj celkovej spoločenskej reality, k schopnosti rozoznať zneužívanie daní na populistické a politické ciele, že vďaka týmto vedomostiam môžeme zistiť napríklad prečo máme také vysoké ceny pohonných hmôt, prečo nakupujeme v okolitých krajinách, ako funguje skryté zdaňovanie. Aj to, že dodatočné znižovanie sadzieb dane z pridanej hodnoty na vybrané tovary a služby sotva vedie k priamemu profitu konečného spotrebiteľa, teda k výraznejšiemu zníženiu ich cien.

Ako svetlý príklad v takejto osvete treba spomenúť rozsudky súdov vo veciach daní, kde pri podmienečných odsúdeniach za daňové delikty ukladajú odsúdeným povinnosť absolvovať v priebehu skúšobnej doby daňové školenie a poradenstvo za účelom získania príslušných právnych vedomostí. A to sa jedná len o právne vedomosti a zodpovednosť na úrovni jednotlivca, či firmy.

A keď tak s obľubou zavádzame v ostatnom čase rôzne poukazy na všetko možné aj nemožné, nevyužili by podobné nástroje štátne zložky, politické strany a iné inštitúcie na získanie a zvýšenie právnych vedomostí v oblasti daní svojich zamestnancov, členov a poslancov s rozhodovacími kompetenciami a právomocami? Tu sa naozaj nerozhoduje o banalitách a nemalo by sa neodborne a nesystémovo zasahovať do daňového systému, ktorý sa kreoval a stabilizoval aj vďaka značným obetiam, uťahovaniu opaskov a trpezlivosti tých druhých.

* Blog vyjadruje osobný názor autora a nemusí zodpovedať názorom ostatných členov SKDP alebo predstaviteľov SKDP.


© SKDP 2010