Prihlásiť
 
 

Nepriama novela zákona o dani z motorových vozidiel

Zákon - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Legislatívny proces - LP/2019/391

Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 09487/2019/SCDPK//40208-M
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2019 schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 607/2018 zo dňa 19. 12. 2018
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/391
Dátum začiatku MPK: 21.05.2019
Dátum konca MPK: 10.06.2019
Novelizované predpisy: 106/2018 Z.z. Prevziať pdf

LP 2019 391_vlastnymat (1).docxLP 2019 391_vlastnymat (1).docxLP 2019 391_predkladacia (1).docxLP 2019 391_predkladacia (1).docxLP 2019 391_dovodova_sprava (1).docxLP 2019 391_dovodova_sprava (1).docxLP 2019 391_Konsol-znenie_zakon_106-2018 (1).docxLP 2019 391_Konsol-znenie_zakon_106-2018 (1).docx

Dôvodová správa - K čl. IV
Tento článok obsahuje návrh novely zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z.

K bodom 1 a 3 [poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 6]
Aktualizujú sa poznámky pod čiarou.

K bodu 2 [§ 2 ods. 2 písm. a)]
Precizuje sa ustanovenie, ktoré vozidlá so zvláštnym evidenčným číslom nepodliehajú dani z motorových vozidiel.

K bodu 5 [§ 5 ods. 2]
Upresňuje sa správne označenie kategórií vozidiel.

K bodom 4 a 6 [§ 5 ods. 1 a príloha č. 1 § 7 ods. 4]
V súvislosti so zrušením nariadenia vlády SR č. 140/2009 Z. z., ktoré obsahuje definície elektrického vozidla a hybridného vozidla, je potrebné aktualizovať niektoré ustanovenia položky 65. Súčasný systém zliav zostane zachovaný, len preukazovanie bude podľa údajov uvedených v osvedčení o evidencii časti II.

K bodu 7 [text zákona]
Aktualizuje sa správne pojem „najväčšia technická prípustná celková hmotnosť“.


Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010