Prihlásiť
 
 

Spolupráca MF SR a SKDP

Dňa 8.4. prebehlo diskusné stretnutie medzi zástupcami MF SR a daňovými poradcami. Veľmi si vážime, že v časoch, kedy sa opatrenia prijímajú veľmi rýchlo a pri maximálnom pracovnom vyťažení zamestnancov MF SR si našli čas aj na odbornú diskusiu s cieľom pripraviť právne predpisy v spolupráci s odborníkmi z praxe. Diskusného on-line stretnutia sa zúčastnilo 100 daňových poradcov a zástupcovia MF SR za oblasti správy daní, dane z príjmov, účtovníctva aj clá.


© SKDP 2010