Prihlásiť
 
 

Návrh smernice, ktorým sa zavádza nové oslobodenie od dane v oblasti DPH a spotrebných daní

Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie na základe rámca Únie

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2019/546

Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Daň z pridanej hodnoty

Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MF/14217/2019-731
Podnet: uznesenie vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/546
Dátum začiatku MPK: 16.07.2019
Dátum konca MPK: 29.07.2019
LP 2019 546_Predkladacia sprava (1).docxLP 2019 546_Predkladacia sprava (1).docxLP 2019 546_EDA_Riadne-predbezne-stanovisko-k_revzf_prijate (1).rtfLP 2019 546_EDA_Riadne-predbezne-stanovisko-k_revzf_prijate (1).rtfLP 2019 546_COM-2019-192-F1-SK-MAIN-PART-1 (1).pdfLP 2019 546_COM-2019-192-F1-SK-MAIN-PART-1 (1).pdf
Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010