Prihlásiť
 
 

FR SR - nové informácie

V databáze usmernenia a pokyny pribudla nová informácia:

Autorizácia k elektronickým službám cez portál finančnej správy
Informácia je určená pre daňové subjekty, ktoré majú povinnosť komunikovať elektronicky formou dohody (Dohoda o elektronickom doručovaní), kvalifikovaného podpisu (KEP) alebo pomocou eID karty (občianskeho preukazu s čipom) s finančnou správou. 
Autorizácia predstavuje proces, pri ktorom sú registrovanému používateľovi (ktorý vykonal registráciu) pridelené prístupové práva k dátam daňového subjektu, za ktorý chce odosielať podania elektronicky. čítaj viac..


© SKDP 2010