Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: So zástupcami MF SR o opatreniach ku COVID-19

Vážení členovia SKDP,
pozývame Vás na klubové stretnutie: „So zástupcami MF SR o opatreniach ku COVID-19

Zástupcovia MF SR sa s Vami podelia o informácie k prijatým opatreniam v súvislosti s COVID-19. Odpovede pravdepodobne nedostanete na všetky otázky, nakoľko príprava opatrení a hlavne ich aplikácia ich ešte neprináša, ale možno aj Vaše otázky prispejú k vylepšeniu a spresneniu legislatívy.

Termín: 08. apríl 2020 od 13:00 do 18:00 h.
Lektori: 
1)      JUDr. Toško Beran  - daňový poriadok, a e-kasa 
2)      Ing. Michaela Vidová – priame dane 
3)      Viera Laszová – účtovníctvo 
4)      JUDr. Marián Kačmár, PhD. – clo

- online, z pohodlia svojej kancelárie, domova - registrácia pre on-line účasť

V prípade nečakaných zmien zo strany MF SR je možná dodatočná zmena lektorov, prípadne náhradného termínu konania prednášky.

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP

© SKDP 2010