Prihlásiť
 
 
Komisie
Sú expertné pracovné skupiny vytvorené v rámci Slovenskej komory daňových poradcov. Na odbornej úrovni riešia problémy a spracovávajú podnety daňových poradcov k zákonom a ich uplatneniu v praxi. V rámci svojej činnosti predkladajú návrhy na úpravu legislatívy a zároveň pripomienkujú návrhy ministerstiev na zmeny zákonov. Dôležitým poslaním komisií je spolupráca s orgánmi štátnej správy pri príprave pokynov a usmernení.
Aktuálne pôsobia v rámci SKDP nasledovné metodické a odborné komisie:

Metodicko-legislatívna komisia pre DzP PO
– Ing. Mária Janušková, vedúca (maria.januskova@tpa-group.sk)
koordinátorka daňovej metodiky: Ing. Lucia Cvengrošová (sprava_databaz@skdp.sk)

Metodicko-legislatívna komisia pre DzP FO
–PhDr. Ľubica Dumitrescu, vedúca, (ldumitrescu@deloittece.com )
koordinátorka daňovej metodiky: Ing. Lucia Cvengrošová (sprava_databaz@skdp.sk)

Metodicko-legislatívna komisia pre DPH, spotrebné dane a clo
– Ing. Milan Vargan, vedúci (vargan@taxsystems.sk)
koordinátorka daňovej metodiky: Ing. Lucia Mihoková (metodika@skdp.sk)

Metodicko-legislatívna komisia pre účtovníctvo
– Mag Branislav Kováč, vedúci (Branislav.Kovac@vgd.eu )
koordinátorka daňovej metodiky: Ing. Lucia Cvengrošová (sprava_databaz@skdp.sk)

Metodicko-legislatívna komisia pre správu daní a miestne dane
– JUDr.Jozef Vasilík, vedúci (vasilikj10@gmail.com )
koordinátorka daňovej metodiky: Ing. Lucia Mihoková (metodika@skdp.sk)

Komisia pre informačné systémy – Ing. Tomáš Pečík, vedúci

Komisia pre PR a internú komunikáciu – Ing. Dana Droppová, vedúca

Komisia pre vzdelávanie – Ing. Marta Sčureková, vedúca

Komisia pre profesijné záležitosti - Mgr. Miroslav Marcinčin, vedúci

Zoznam členov komisií SKDP - aktualizácia 11/2021
© SKDP 2010