Prihlásiť
 
 
Komisie
Sú expertné pracovné skupiny vytvorené v rámci Slovenskej komory daňových poradcov. Na odbornej úrovni riešia problémy a spracovávajú podnety daňových poradcov k zákonom a ich uplatneniu v praxi. V rámci svojej činnosti predkladajú návrhy na úpravu legislatívy a zároveň pripomienkujú návrhy ministerstiev na zmeny zákonov. Dôležitým poslaním komisií je spolupráca s orgánmi štátnej správy pri príprave pokynov a usmernení.
Aktuálne pôsobia v rámci SKDP nasledovné metodické a odborné komisie:

Metodicko-legislatívna komisia pre DzP PO
– Ing. Mária Janušková, vedúca ( maria.januskova@tpa-group.sk), Ing. Silvia Hallová, gestor (silvia.hallova@sk.gt.com )
koordinátorka daňovej metodiky: Ing. Lucia Cvengrošová (sprava_databaz@skdp.sk)

Metodicko-legislatívna komisia pre DzP FO
–PhDr. Ľubica Dumitrescu, vedúca, gestor (ldumitrescu@deloittece.com )
koordinátorka daňovej metodiky: Ing. Lucia Cvengrošová (sprava_databaz@skdp.sk)

Metodicko-legislatívna komisia pre DPH, spotrebné dane a clo
– Ing. Milan Vargan, vedúci (vargan@taxsystems.sk), Ing. Mária Sameková, gestor (maria@samekova.sk)
koordinátorka daňovej metodiky: Ing. Lucia Mihoková (metodika@skdp.sk)

Metodicko-legislatívna komisia pre účtovníctvo
– Mag Branislav Kováč, vedúci (Branislav.Kovac@vgd.eu ), Ing. Mária Sameková, gestor (maria@samekova.sk)
koordinátorka daňovej metodiky: Ing. Lucia Cvengrošová (sprava_databaz@skdp.sk)

Metodicko-legislatívna komisia pre správu daní a miestne dane
– JUDr.Jozef Vasilík, vedúci (vasilikj10@gmail.com ), JUDr. Miriam Galandová, gestor (miriam.galandova@prkpartners.com)
koordinátorka daňovej metodiky: Ing. Lucia Mihoková (metodika@skdp.sk)

Komisia pre informačné systémy – Ing. Tomáš Pečík, vedúci (tomas.pecik@poradenska.sk), JUDr. Adriana Horváthová, gestor (tajomnik@skdp.sk)

Komisia pre PR a internú komunikáciu – PhD. Ľubica Dumitrescu, vedúca, gestor (ldumitrescu@deloittece.com )


Zoznam členov Komisií SKDP


© SKDP 2010