Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Zodpovednosť právnickej osoby

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie na tému:

Zodpovednosť právnickej osoby"

Lektor: Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová (právnička SKDP)
Termín: 29.02.2024 (15:00 - 17:00)
Predmetom prednášky je úvodné oboznámenie sa so základmi trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Obchodné spoločnosti (ako právnické osoby) sú nielen klientmi daňových poradcov, alebo táto problematika môže byť zaujímavá aj daňových poradcov samotných, ktorí podnikajú prostredníctvom tejto právnej formy.

Počas klubového stretnutia sa stručne budeme venovať aj potrebe mať tzv. compliance program a odporúčaniam českého Nejvyššího státniho zastuptelství ČR ohľadom compliance managment systému.
Stretnutia sa môžete zúčastniť online, z pohodlia domova, prípadne svojej kancelárie - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP Bratislava

© SKDP 2010