Prihlásiť
 
 

Poslanecký návrh novely zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh a novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára, Eleméra Jakaba a Petra Kresáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (palamentná tlač 1040)

Legislatívny proces - LP/2018/475

Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: 348/2018-100
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: poslanecký návrh zákona podľa čl. 31 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády SR
Posledná zmena: 02.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/475
Dátum začiatku MPK: 02.07.2018
Dátum konca MPK: 11.07.2018
Novelizované predpisy: 467/2002 Z.z. Prevziať pdf 530/2011 Z.z. Prevziať pdf

LP 2018 475_tlac 1040-paragrafove_znenie (1).rtfLP 2018 475_tlac 1040-paragrafove_znenie (1).rtfLP 2018 475_tlac_1040-dovodova (1).rtfLP 2018 475_tlac_1040-dovodova (1).rtfLP 2018 475_Predkladacia sprava.docxLP 2018 475_Predkladacia sprava.docxLP 2018 475_tlac_1040-stanovisko_fin.pdfLP 2018 475_tlac_1040-stanovisko_fin.pdf
Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010