Prihlásiť
 
 

bulletin SKDP

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vám predstaviť pilotné číslo Bulletinu SKDP. Naše ambície neskrývame, sú vysoké. Chceme vytvoriť platformu na odbornú diskusiu a klásť prísne nároky na autorov príspevkov, ktoré budú prechádzať recenzným konaním. Aj preto sme zvolili charakteristiku „časopis pre odbornú verejnosť a vedu“. Veríme, že takto vysoko postavenú pomyselnú latku budeme pravidelne zdolávať a náš bulletin si nájde svoj okruh čitateľov a získa si priazeň autorov, a to nielen spomedzi daňových poradcov, ekonómov a právnikov, ale tiež z radov štátnej a finančnej správy, súdov a akademickej sféry.
Budeme radi, ak sa o bezplatnú elektronickú verziu bulletinu podelíte so svojimi kolegami, známymi a klientmi, alebo ak prispejete svojim odborným článkom.

Jozef Danis, prezident SKDP

Odber časopisu:

Registrácia na bezplatný odber el. verzie bulletinu

Ako daňový poradca sa registrujte len v prípade, ak chcete časopis doručovať na inú e-mailovú adresu ako je evidovaná v registri SKDP.

© SKDP 2010