Prihlásiť
 
 

Verejná konzultácia OECD - zdaňovanie digitalizovanej ekonomiky na globálnej úrovni k Pilieru II (GloBE)

V nadväznosti na aktuálne prebiehajúce práce na tvorbe pravidiel pre zdaňovanie digitalizovanej ekonomiky na globálnej úrovni by sme Vás radi informovali o nasledovnom:

Sekretariát OECD vydal oznámenie o začatí verejnej konzultácie k tzv. Pilieru II. - Global Anti-Base Erosion Proposal („GloBE“) v rámci OECD/G20 Inkluzívneho rámca týkajúceho sa BEPS, ktorý predstavuje súčasť programových prác na adresovaní výziev digitálnej ekonomiky.

Ministerstvo financií SR o predmetnej verejnej konzultácii informuje na svojej webovej stránke na nasledovnom linku:
https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/verejna-konzultacia-oecd-zdanovanie-digitalizovanej-ekonomiky-pilier-ii-globe.html

Zainteresované strany môžu zaslať svoje vstupy a pripomienky najneskôr do pondelka 2. decembra 2019 do 18:00 e-mailom na adresu taxpublicconsultation@oecd.org vo formáte Word.


© SKDP 2010