Prihlásiť
 
 

Oznámenie o pripomienkovaní predbežnej informácie k pripravovanej novele zákona o dani z príjmov

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

PI/2019/320

Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: MF/018987/2019-721
Podnet: uznesenie vlády SR č. 185/2019 - úloha C.16.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kamenický, Ladislav, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/320
Dátum začiatku PK: 29.11.2019
Dátum konca PK: 14.02.2020
PI 2019 320_Predbezna_informacia_ZDP[1].docxPI 2019 320_Predbezna_informacia_ZDP[1].docx
Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010