Prihlásiť
 
 

Zverejnenie Predbežnej informácie k novele zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní

Ministerstvo financií dnes zverejnilo na pripomienkovania Predbežnú informáciu k pripravovanej novele zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s termínom ukončenia pripomienkového konania 5. apríla 2024.

Predbežná informácia - PI/2024/59

Pripravovanou novelou sa má transponovať smernica Rady (EÚ) 2023/2226 zo 17. októbra 2023, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní tzv. smernica DAC8, a tiež zohľadniť dohodnutý globálny rámec pre automatickú výmenu informácií o kryptoaktívach tzv. CARF a revidovaný spoločný štandard na oznamovanie informácií o finančných účtoch (CRS) prijatý OECD v roku 2023.

V súlade so smernicou DAC8 sa má zaviesť povinnosť pre poskytovateľov služieb kryptoaktív oznamovať finančnej správe informácie o kryptoaktívach slúžiacich na platobné a investičné účely, ktoré bude finančná správa vymieňať s inými ČŠ a zmluvnými štátmi.

Zároveň sa má rozšíriť rozsah pôsobnosti automatickej výmeny o finančných účtoch aj na elektronické peniaze a digitálne meny centrálnych bánk v súlade s aktualizáciou spoločného štandardu oznamovania (CRS).

Návrh má obsahovať aj doplnenia a spresnenia vyplývajúce zo smernice DAC8 v oblastiach iných druhov výmen daňových informácií a úpravy vyplývajúce zo skúseností z aplikačnej praxe a procesu partnerského hodnotenia (peer review) SR v rámci OECD v oblasti daňovej transparentnosti a výmeny daňových informácií.

Cieľom pripravovanej právnej úpravy je zvýšenie daňovej transparentnosti a vytvorenie rovnakých podmienok na efektívny boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.

Podnety a návrhy k pripravovanej legislatívnej úprave môžete poslať na metodika@skdp.sk do 3. apríla 2024.

PI 2024 59_transpozicia-DAC8.docxPI 2024 59_transpozicia-DAC8.docxOJ_L_ smernica 2023 2226_SK_TXT_o administrativnej spolupraci v oblasti dani.pdfOJ_L_ smernica 2023 2226_SK_TXT_o administrativnej spolupraci v oblasti dani.pdf

Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010