Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie org. dňa 25.3.2024 - Najčastejšie nedostatky zistené inšpektorátom práce pri kontrolách

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie na tému:

Najčastejšie nedostatky zistené inšpektorátom práce pri kontrolách"


Lektor: JUDr. Lucia Sabová Danková (riaditeľka, odbor pracovnoprávnych vzťahov NIP )
Termín: 25.03.2024 (15:00 - 17:00) Z technických príčin je prednáška zrušná, o náhradnom termíne Vás budeme informovať, ďakujeme za pochopenie.
Zamestnávatelia pri svojej činnosti občas pochybia. Inšpekcia práce následne odhalí nedostatky, ktorých sa dopustili tým, že porušili zákon. Najviac nedostatkov je zisťovaných v oblasti vzniku pracovného pomeru, častokrát sú taktiež sú zisťované nedostatky v mzdovej oblasti súvisiace s nedodržiavaním minimálnych mzdových nárokov zamestnancov. Problematickým sa javí aj dodržiavanie povinností zamestnávateľov pri vedení evidencie pracovného času alebo pri dodržiavaní povinností voči zamestnancom, ktorých zamestnávajú na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

V rámci výkonov inšpekcie práce sa každoročne zistí viac ako 10 tisíc rôznych porušení pracovnoprávnych a mzdových predpisov . Cieľom workshopu je pomôcť zamestnávateľom predchádzať opakovaným chybám z praxe, priblížiť zamestnávateľom legislatívny rámec a vysvetliť správnu aplikáciu zákonov.
Stretnutia sa môžete zúčastniť online, z pohodlia domova, prípadne svojej kancelárie - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP Bratislava

© SKDP 2010