Prihlásiť
 
 

Zverejnenie návrhu zákona o dorovnávacej dani pre nadnárodné skupiny podnikov a veľké vnútroštátne skupiny v MPK

Zákon o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a o doplnení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Účinnosť: 31. decembra 2023

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2023/477

Návrhom zákona sa implementuje smernica Rady (EÚ) 2022/2523 z 15. decembra 2022 o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v Únii. Touto smernicou sa do práve EÚ prevzali odporúčania OECD (modelové pravidlá OECD), tzn. dokument Daňové výzvy vyplývajúce z digitalizácie hospodárstva - globálne modelové pravidlá proti narúšaniu základu dane (druhý pilier). Očakávaným pozitívnym vplyvom zavedenia globálnej minimálnej úrovne zdanenia je obmedzenie daňovej konkurencie štátov v oblasti nízkeho efektívneho zdanenia príjmov právnických osôb a zabezpečenie toho, že podniky, ktoré sú súčasťou veľkých nadnárodných skupín, budú platiť spravodlivý podiel dane bez ohľadu na to, kde pôsobia.

Návrh zákona sa vzťahuje na subjekty konsolidovanej skupiny podnikov s ročnými výnosmi aspoň 750 miliónov eur dosiahnutých v najmenej dvoch zo štyroch účtovných období predchádzajúcich analyzovanému účtovnému obdobiu. Ak efektívne zdanenie príjmov subjektov skupiny v SR bude pod úrovňou minimálnej sadzby dane 15 %, minimálne zdanenie týchto subjektov sa zabezpečí výberom dorovnávacej dane.


Typ materiálu:Zákon
Súvisiaci proces:Návrh zákona o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín
Legislatívna oblasť:Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu:Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo:MF/005732/2023-724
Podnet:Transpozícia smernice Rady EÚ č. 2022/2523 z 15. decembra 2022 o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín v Únii.
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Horváth, Michal, Mgr.
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené MPK:Nie
Posledná zmena:03.08.2023
Číslo legislatívneho procesu:LP/2023/477
Dátum začiatku MPK:03.08.2023
Dátum konca MPK:23.08.2023
Novelizované predpisy:563/2009 Z.z. 


LP 2023 477_dovodova-sprava_osobitna-cast.docxLP 2023 477_dovodova-sprava_osobitna-cast.docxLP 2023 477_dovodova-sprava_vseobecna-cast (1).docxLP 2023 477_dovodova-sprava_vseobecna-cast (1).docxLP 2023 477_Kalkulacka---podnikatelske-prostredie.xlsxLP 2023 477_Kalkulacka---podnikatelske-prostredie.xlsxLP 2023 477_vlastny-material (14).docxLP 2023 477_vlastny-material (14).docxLP 2023 477_Analyza-vplyvov-na-podnikatelske-prostredie.docxLP 2023 477_Analyza-vplyvov-na-podnikatelske-prostredie.docxLP 2023 477_predkladacia-sprava (4).docxLP 2023 477_predkladacia-sprava (4).docx
Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Členovia SKDP sa môžu zapojiť do pripomienkovania formou zaslania vyjadrení a podnetov k pripravovaným legislatívnym návrhom na metodika.skdp@skdp.sk alebo sprava_databaz@skdp.sk do 21. augusta 2023.

Termín ukončenia medzirezortného pripomienkového konania 23. augusta 2023.

Zdroj: Slov-Lex

© SKDP 2010