Prihlásiť
 
 

MPK k novele zákona proti praniu špinavých peňazí

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Návrhom sa mení: zákon č. 595/2003 Z. z.

Navrhovaná účinnosť: 1. 11. 2020

Legislatívny proces: LP/2020/169


LP 2020 169_1.-paragrafove_znenie (1).docxLP 2020 169_1.-paragrafove_znenie (1).docxLP 2020 169_5b.-dovod.-osobit. (1).docxLP 2020 169_5b.-dovod.-osobit. (1).docxLP 2020 169_5a.-dovod.-vseobec. (1).docxLP 2020 169_5a.-dovod.-vseobec. (1).docx
LP 2020 169_predkladacia sprava.docxLP 2020 169_predkladacia sprava.docx

Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010