Prihlásiť
 
 

Poslanecké novely zákona o dani z príjmov schvaľované v parlamente

Poslanecký návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov - zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane - navrhovaná účinnosť 1.1.2020
Návrh zákona - schválený do II. čítania - 26.6.2019
1540-paragrafove znenie (1).docx1540-paragrafove znenie (1).docx1540-dovodova (1).docx1540-dovodova (1).docx

Poslanecký návrh zákona o príspevku za zásluhy v športovej oblasti, ktorý upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov - finančný príspevok za medailové ocenenie vo vybraných medzinárodných súťažiach - oslobodený od dane z príjmov - účinnosť 1.1.2020
Návrh zákona - schválený v III. čítaní 26.6.2019
1371-paragrafove_znenie (1).docx1371-paragrafove_znenie (1).docx1371-dovodova (1).docx1371-dovodova (1).docx1371 Ladislav Balódi II (1).pdf1371 Ladislav Balódi II (1).pdf1371_Spoločná správa VVMS.docx1371_Spoločná správa VVMS.docx

Poslanecký návrh novely zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. - Príspevok na športovú činnosť dieťaťa (športové poukazy) - navrhovaná účinnosť 1.1.2020
Návrh zákona - zaradený na I. čítanie
1479-paragrafove_znenie (1).docx1479-paragrafove_znenie (1).docx1479-dovodova (1).docx1479-dovodova (1).docx


Zdroj: portál NR SR


© SKDP 2010