Prihlásiť
 
 

Novely zákona o dani z príjmov zverejnené v Zbierke zákonov

Zákon č. 315 z 18. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov - Zníženie sadzby dane
Účinnosť: 1. januára 2020
ZZ_2019_315.pdfZZ_2019_315.pdf

Zákon č. 316 z 18. septembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov - Úprava nezdaniteľnej časti základu dane ročne na daňovníka
Účinnosť: 1. januára 2020
ZZ_2019_316.pdfZZ_2019_316.pdf

Zákon č. 319 z 18. septembra 2019, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce - Zavedenie a oslobodenie príspevku na športovú činnosť dieťaťa
V Čl. II mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Účinnosť: 1. januára 2020
ZZ_2019_319_20200101.pdfZZ_2019_319_20200101.pdf

Materiály k legislatívnym procesom nájdete v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces.

Zdroj: portál Slov-Lex


© SKDP 2010