Prihlásiť
 
 

Zdaňovanie príjmov z pozemkových spoločenstiev

Viac o zdaňovaní príjmov spoločníkov pozemkových spoločenstiev sa dočítate
v priloženej tlačovej správe, ktorá bola 11. apríla 2017 publikovaná na portáli finančnej správy.
Dokument: 2017.04.11_TS_pozemkove_spolocenstva.pdf2017.04.11_TS_pozemkove_spolocenstva.pdf


© SKDP 2010