Prihlásiť
 
 

Návrh novely zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (legislatívny proces LP/2020/296)

Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Finančné právo Daňové právo Spotrebné dane
Aktuálne štádium materiálu: Medzirezortné pripomienkové konanie
Rezortné číslo: MF/12232/2020-732
Podnet: Transpozícia smernice Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019
ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní

Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.07.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/296
Dátum začiatku MPK: 27.07.2020
Dátum konca MPK: 17.08.2020
Novelizované predpisy: 530/2011 Z.z.

Daňoví poradcovia môžu posielať návrhy na pripomienky na metodika.skdp@skdp.sk do 13. augusta 2020.

LP 2020 296_material (1).rtfLP 2020 296_material (1).rtfLP 2020 296_dovodova_sprava_osobitna (3).rtfLP 2020 296_dovodova_sprava_osobitna (3).rtfLP 2020 296_Dovodova sprava - Vseobecna cast (1).rtfLP 2020 296_Dovodova sprava - Vseobecna cast (1).rtfLP 2020 296_Predkladacia sprava (1).rtfLP 2020 296_Predkladacia sprava (1).rtf

Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010