Prihlásiť
 
 

Pozrite si záznamy z uzavretých seminárov SKDP + materiály


Účtovná závierka (uzavretý seminár SKDP) - 19.12.2022
Lektor: Ing. Mária Horváthová (MFSR)
Prísediaca: Ing. Mária Sameková

Novela zákona o DzP (uzavretý seminár SKDP) - 20.12.2022
Lektor: Ing. Miroslava Brnová, Ing. Peter Horniaček (MFSR)
Prísediaca z SKDP: Ing. Zuzana Blažejová


© SKDP 2010