Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Priame dane - aktuálne otázky a opatretnia

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na diskusné fórum so zástupkyňou z MF SR Ing. Vidovou k "Aktuálnym otázkam a opatreniam k priamym daniam.“


Termín: 29. mája 2020 od 09:00 do 11:00 h.

Lektor: Ing. Michaela Vidová - MF SR Oddelenie dane z príjmov, obdbor priamych daní, sekcia daňová a colná

- online, z pohodlia svojej kancelárie, domova - registrácia pre on-line účasť


Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP

© SKDP 2010