Prihlásiť
 
 

Skúšky daňových poradcov

Na základe dohody medzi SKDP a MF SR bol stanovený termín skúšok daňových poradcov - leto 2019 takto:
5. júna 2019 - test a písomná časť
13. júna 2019 - ústna časť
Písomná časť skúšky sa bude konať v Bratislave na ul. Dr. Vladimíra Clementisa 10 (Daňový úrad BA II).
Ústna časť skúšky sa bude konať v Bratislave na Trnavskej ul. 74/A, 2. posch. - priestory SKDP.
Podrobné informácie ku skúškam nájdete v nižšie uvádzaných sekciách:

Show details for Požiadavky na uchádzačaPožiadavky na uchádzača
Hide details for Prihlášky a poplatok za skúškuPrihlášky a poplatok za skúšku

Ak máte záujem o skúšku, pošlite do kancelárie SKDP krátku mailovú (evidencie@skdp.sk) alebo písomnú žiadosť (Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava):

žiadosť - overenie spôsobilosti.docSKUSKA_žiadosť o opakovanie skúšky.docSKUSKA_žiadosť o opakovanie skúšky.doc

V prípade, že spĺňate všetky podmienky pre to, aby ste mohli absolvovať skúšku daňového poradcu, vyzveme Vás buď na doplnenie žiadosti, oznámime Vám dôvody jej odmietnutia, alebo jej prijatie potvrdíme a vyzveme Vás na vyplnenie prihlášky na skúšky:
prihlaska na skusku.DOC

Uzávierka prihlášok:
V letnom termíne skúšok je uzávierka prihlášok do 30. apríla.
V zimnom termíne skúšok je uzávierky prihlášok do 31. októbra.

Poplatky:
Po zaslaní žiadosti o skúšky je uchádzač o skúšku povinný zapolatiť poplatok za vykonanie alebo opakovanie odbornej skúšky vo výške 330,- eur. Poplatok prosíme zaplatiť na účet SKDP: IBAN: SK25 0900 0000 0004 2345 9067, ako VS uveďte vaše rodné číslo, v popise platby vaše meno. Platba musí byť pripísaná na účet SKDP najneskôr do dňa uzávierky prihlášok.


Show details for Písomná časť skúškyPísomná časť skúšky
Show details for Ústna časť skúškyÚstna časť skúšky
Hide details for Pomôcky pri príprave na skúšku:Pomôcky pri príprave na skúšku:

Okrem odbornej prípravy na skúšky daňových poradov (Dane komplexne) v trvaní 24 dní, sme pre potreby prípravy na skúšky tento rok pre Vás prvýkrát vydali publikáciu, ktorá obsahuje otázky a odpovede z skúšok daňových poradcov z predchádzajúcich rokov.
Veríme, že bude pre Vás užitočnou pomôckou.
Prajeme veľa úspechov na skúškach

© SKDP 2010