Prihlásiť
 
 

Skúšky daňových poradcov

Na základe dohody medzi SKDP a MF SR bol stanovený termín skúšok daňových poradcov - leto 2019 takto:
5. júna 2019 - test a písomná časť
13. júna 2019 - ústna časť
Písomná časť skúšky sa bude konať v Bratislave na ul. Dr. Vladimíra Clementisa 10 (Daňový úrad BA II).
Ústna časť skúšky sa bude konať v Bratislave na Trnavskej ul. 74/A, 2. posch. - priestory SKDP.
Podrobné informácie ku skúškam nájdete v nižšie uvádzaných sekciách:

Hide details for Požiadavky na uchádzačaPožiadavky na uchádzača

Skúška daňových poradcov overuje, či má žiadateľ potrebné odborné znalosti a spôsobilosť vykonávať činnosť daňového poradcu. Odbornej skúšky sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý:
- má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa – právnického alebo ekonomického zamerania
- má prax 5 rokov v odbore (absolvovaná aj pred alebo počas štúdia) alebo 3 roky ako asistent daň. poradcu
- je bezúhonný
- má právnu spôsobilosť
- podal prihlášku
- zaplatil poplatok za skúšku
Skúšky sa konajú v dvoch termínoch: letný (spravidla v júni) a zimný (spravidla v decembri).
Skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti.
Potvrdenie o zamestnaní.docSKUSKA_vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony.docSKUSKA_vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony.doc

Show details for Prihlášky a poplatok za skúškuPrihlášky a poplatok za skúšku
Show details for Písomná časť skúškyPísomná časť skúšky
Show details for Ústna časť skúškyÚstna časť skúšky
Hide details for Pomôcky pri príprave na skúšku:Pomôcky pri príprave na skúšku:

Okrem odbornej prípravy na skúšky daňových poradov (Dane komplexne) v trvaní 24 dní, sme pre potreby prípravy na skúšky tento rok pre Vás prvýkrát vydali publikáciu, ktorá obsahuje otázky a odpovede z skúšok daňových poradcov z predchádzajúcich rokov.
Veríme, že bude pre Vás užitočnou pomôckou.
Prajeme veľa úspechov na skúškach

© SKDP 2010