Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Vybrané ustanovenia obchodného zákonníka a pripravované zmeny

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie: Vybrané ustanovenia obchodného zákonníka a pripravované zmeny

Termín: 18. november 2021 od 15:00 do 17:00 h.

Lektor:  JUDr. Marián Blaha - Krajský súd Banská Bystrica
 
  I. Zmena Obchodného zákonníka – zákon č. 390/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  1. Zmena úpravy zrušenia a procesu likvidácie spoločnosti
  - zrušenie obchodnej spoločnosti – dobrovoľné
  - nútené
  - dôvody zrušenia spoločnosti na základe rozhodnutia súdu
  - procesný postup zrušenia obchodnej spoločnosti súdom
  - likvidácia obchodných spoločností
  - dodatočná likvidácia

  2. Zmena právnej úpravy obchodného registra
  - zmena okruhu povinne zapisovaných osôb
  - „čistenie“ a aktualizácia zapísaných údajov v obchodnom registri
  II. Legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností.
  III. Príprava novej úpravy obchodného registra

  - online, z pohodlia svojej kancelárie, domova - registrácia pre on-line účasť

  Tešíme sa na Vašu účasť

  Kancelária SKDP


© SKDP 2010