Prihlásiť
 
 

Zverejnenie Predbežnej informácie k novele vyhlášky o spôsobe označovania platby dane

Predbežná informácia k pripravovanej novele Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane

Typ materiálu:Predbežná informácia
Súvisiaci proces:Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívna oblasť:Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu:Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo:MF/010073/2021-77
Podnet:Novela Vyhlášky je reakciou na novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
ktorou sa upravuje ručenie na DPH a zavádza nový osobitný spôsob platby dane.
Zodpovedná inštitúcia:MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces:Nie
Skrátené PK:Nie
Posledná zmena:15.06.2021
Číslo legislatívneho procesu:PI/2021/123
Dátum začiatku PK:15.06.2021
Dátum konca PK:24.06.2021


PI 2021 123_predbezna-informacia.docxPI 2021 123_predbezna-informacia.docx
Zdroj: Slov-Lex

Sledovanie legislatívneho procesu v IS Baltazár v databáze Diskusia - Legislatívne procesy alebo na webovej stránke SKDP (v pravej lište po prihlásení) Legislatívny proces v tabuľke - Legislatíva.

Daňoví poradcovia môžu posielať vyjadrenia na metodika@skdp.sk.

© SKDP 2010