Prihlásiť
 
 

V Daňovom práve SKDP nájdete 3 nové rekonštruované zneniea zákona o DPH - - 222/2004 Z.z.


Upozornenie: Pri zapracovananí najnovších noviel v aplikcii Daňové právo SKDP môže dôjsť v týchto dňoch k oneskoreniu zapracovania z dôvodu práce na novom IS SKDP.
Podrobnejšiu informáciu o stave aktualizácie daňových predpisov dostanete v Spravodajcovi. Priebežne pracujeme na zapracovaní najnovších noviel. Za pochopenie ďakujeme.

Databáza Usmernenia a pokyny je aktuálna, napĺňaná priebežne a v roku 2023 tak už máme 78 dokumentov (usmernenie, pokyny, informácie)

TIp: V prípade, že potrebujete uplne aktuálne znenie zákonov, použite ASPI licencované z titulu členstva v SKDP
Tím SKDP


© SKDP 2010