Prihlásiť
 
 

Klubové stretnutie: Úroky z omeškania z nadmerného odpočtu vývoj a aktuálny stav

Vážení členovia SKDP,

pozývame Vás na klubové stretnutie na tému:

Úroky z omeškania z nadmerného odpočtu vývoj a aktuálny stav"

Lektor: JUDr. Ivan Rumana (sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky)
Termín: 26.03.2024 (15:00 - 17:00)
Klubové stretnutie SKDP sa uskutoční k uzneseniu Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu zo dňa 5.októbra 2023 vo veci C-151/23 ZSE týkajúceho sa úrokov z omeškania pri nadmernom odpočte. V rámci prezentácie bude analyzovaná doterajšia rozhodovacia činnosť správnych súdov v tejto oblasti a judikatúra Súdneho dvora EU ktorá predchádzala tomuto uzneseniu.
Stretnutia sa môžete zúčastniť online, z pohodlia domova, prípadne svojej kancelárie - registrácia pre on-line účasť

Tešíme sa na Vašu účasť

Kancelária SKDP Bratislava

© SKDP 2010