Prihlásiť
 
 

Vládne novely daňových zákonov schválené v NR SR

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov schválený v NR SR 6. decembra 2022
Účinnosť: 1. januára 2023 a 1. januára 2024

Parlamentná tlač 1122
NRSR 1122_Schvalene znenie zakona.docxNRSR 1122_Schvalene znenie zakona.docx
Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).


Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony schválený v NR SR 6. decembra 2022
Článkom III bol novelizovaný zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok)
Účinnosť: 1. januára 2023 a 1. januára 2024

Parlamentná tlač 1121
NRSR 1121_Schvalene znenie navrhu zakona.docxNRSR 1121_Schvalene znenie navrhu zakona.docx
Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).


Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony schválený v NR SR 6. decembra 2022 a zverejnený v Zbierke zákonov 8. decembra 2022
Článkom II bol novelizovaný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a článkom III bol novelizovaný zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok).
Účinnosť: vyhlásením a 5. februára 2023

Parlamentná tlač 1328
NRSR 1328_Schvaleny navrh zakona.docxNRSR 1328_Schvaleny navrh zakona.docx
ZZ_2022_433_Odvod z nadmerných príjmov.pdfZZ_2022_433_Odvod z nadmerných príjmov.pdf
Sledovanie legislatívneho procesu v databáze Diskusia SKDP - Legislatívny proces a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Zdroj: NR SR, Slov-Lex


© SKDP 2010