Prihlásiť
 
 


Niečo, čo sme tu ešte nemali: na Mikuláša, dňa 6. decembra Vám ponúkame bezplatnú prednášku s Milanom Varganom na zaujímavé DPH tému. Tí, ktorým niečo hovorí spojenie slov Milan a DPH určite nepotrebujete vedieť viac a že ste si istí, že to bude čas nabitý odbornými informáciami a dobrou náladou.
Sponzorom podujatia je spoločnosť YIT Slovakia, a.s., ktorá si pre Vás tiež pripravila zaujímavú Mikulášsku ponuku.
Hlavná téma odbornej prednášky: "Daňový subjekt o podvode vedel, mohol vedieť alebo mal vedieť“ - aktuálne pohľady na Axel Kittel test a test „rozumnosti“ prijatých opatrení:
- abeceda problematiky
- dôkazné bremeno daňového subjektu - splnenie hmotnoprávnych podmienok
- dôkazné bremeno správcu dane – zneužívacie konania alebo vedomosť daňového subjektu o účasti na DPH podvode
- dôkazné bremeno daňového subjektu – prijatie opatrení v rozumnom rozsahu (verzus obchodný zákonník) – štruktúrovaný dialóg
- aktuálna judikatúra slovenských súdov
- čo sa pripravuje na úrovni finančného riaditeľstva?

Na prednášku ste srdečne vítaní, či už formou osobnej účasti (už bohužiaľ obsadená) alebo formou on-line pripojenia. On-line pripojenie zrejme uprednostnia daňoví poradcovia, pre ktorých osobná účasť môže predstavovať logistický problém.

Mali by ste ale vedieť, že prednášajúci uprednostňuje osobnú účasť na prednáške napriek tomu, že osobná účasť je limitovaná veľkosťou prednáškovej miestnosti v priestoroch SKDP.

Výhody pri osobnej účasti sú nasledovné:
· osobný kontakt s prednášajúcim
· vytlačená prezentácia, do ktorej je možné robiť poznámky
· mikulášske darčeky a bohaté (atraktívne) občerstvenie zabezpečené spoločnosťou YIT
· vylosovanie odbornej publikácie „The European VAT Handbook“ – prednášajúci je autorom kapitoly o Slovensku
Prihláste sa preto čo najskôr, po naplnení kapacity bude možná už len registrácia na on-line účasť.

Tešíme sa na Vás

Oceňovaný developer s viac ako 110 ročnou tradíciou

YIT je najväčšia fínska a významná severoeurópska developerská a stavebná spoločnosť. Už 110 rokov vytvárame pre našich zákazníkov prostredie na kvalitný život: zveľaďujeme a budujeme funkčné, udržateľné byty, verejné a obchodné priestory pripravené na budúcnosť a infraštruktúru pre bezproblémovú mobilitu ľudí, chod podnikov a život spoločnosti ako takej. Zamestnávame 5 000 profesionálov v deviatich krajinách sveta: Fínsko, Švédsko, Nórsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Česká Republika, Slovensko a Poľsko.

Na Slovensku YIT pôsobí od roku 2010 a pod hlavičkou YIT Slovakia sa sústreďuje najmä na revitalizáciu brownfieldov v Bratislave. Spoločnosť na Slovensku disponuje vlastnou stavebnou divíziou a stavebným manažmentom, ktorým realizuje alebo manažuje vlastnú výstavbu.

YIT Slovakia v súčasnosti realizuje obytné komplexy NUPPU a Rozeta v Ružinove, ako aj projekt premeny areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne na živú mestskú štvrť ZWIRN, ktorá postupne vzniká okolo dominanty národnej kultúrnej pamiatky Pradiarne 1900. Za jej citlivú konverziu získala cenu Stavba roka 2020-2021 za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby a tiež ocenenie CIJ Award 2021 za Best Office Development. Aktuálne pripravuje projekty premeny industriálneho areálu bývalej panelárne na Mlynských nivách na zmiešanú štvrť a premenu územia pri Viedenskej ceste na kvalitné bývanie. V uplynulých rokoch spoločnosť realizovala a úspešne ukončila projekty TAMMI Dúbravka, PARI v Ružinove a STEIN2 v Starom Meste, ktorý získal ocenenie Stavba roka za najlepší bytový dom roka 2019. Ukončené projekty Tarjanne Dúbravka a Byty Villinki boli ocenené cenou CIJ Awards za najlepší rezidenčný projekt. Spoločnosť sedemkrát získala ocenenie ASB Developer roka – v roku 2021 1. miesto v segmente Rezidencie – a raz cenu ASB Stavebná firma roka.© SKDP 2010