Prihlásiť
 
 

Novela daňového poriadku uverejnená v zbierke zákonov

Dňa 10. novembra 2017 bol v eZbierke vyhlásený zákon č. 267 z 11. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Daňový poriadok_ZZ_2017_267_20180101.pdfDaňový poriadok_ZZ_2017_267_20180101.pdf


© SKDP 2010