Prihlásiť
 
 

Revízia Akčného plánu rozvoja elektromobility na Slovensku - 2024

Sadzba náhrady za používanie elektrického vozidla a pravidlá pre účtovanie nabíjania elektrických vozidiel na účely podnikania majú byť určené do 30. júna 2024. Zvýhodené zdanenie benefitu zamestnancov, ktorý sa týka využívania elektrického službného automobilu na súkromné účely, má byť upravené v zákone o dani z príjmov do 31. decembra 2024.

Medzirezortné pripomienkové konanie - LP/2024/56

LP 2024 56_Predkladacia-sprava.docxLP 2024 56_Predkladacia-sprava.docxLP 2024 56_Vlastny-material (8).docxLP 2024 56_Vlastny-material (8).docx


Ukončenie MPK: 15. februára 2024.

Sledovanie legislatívneho procesu v IS Baltazár v databáze Diskusia SKDP a na webovej stránke SKDP v tabuľke Legislatívny proces (v pravej lište po prihlásení).

Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010