Prihlásiť
 
 

Predbežná informácia k pripravovaným opatreniam v oblasti účtovníctva

Predbežná informácia k návrhu opatrenia MF SR č. MF/010704/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení neskorších predpisov

Predbežná informácia - PI/2020/58

Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: MF/010704/2020-74
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.04.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/58
Dátum začiatku PK: 15.04.2020
Dátum konca PK: 07.05.2020

PI 2020 58_PREDBEZNA_--INFORMACIA_23377_Doložka.docxPI 2020 58_PREDBEZNA_--INFORMACIA_23377_Doložka.docxPI 2020 58_PREDBEZNA_--INFORMACIA_23377 (3).docxPI 2020 58_PREDBEZNA_--INFORMACIA_23377 (3).docx


Predbežná informácia k návrhu opatrenia MF SR č. MF/010705/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky v znení neskorších predpisov

Predbežná informácia - PI/2020/59

Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Pripomienkovanie predbežnej informácie
Rezortné číslo: MF/010705/2020-74
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Heger, Eduard, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.04.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/59
Dátum začiatku PK: 15.04.2020
Dátum konca PK: 07.05.2020

PI 2020 59_PREDBEZNA_--INFORMACIA_23378docx .docxPI 2020 59_PREDBEZNA_--INFORMACIA_23378docx .docx
Zdroj: Slov-Lex


© SKDP 2010